Privacy Statement

Privacy Statement En Passant

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 

Relatiebestanden

Net als andere organisaties houdt En Passant een relatiebestand bij.

In dit relatiebestand neemt En Passant gegevens op die bij En Passant bekend zijn,

omdat u bijvoorbeeld contact wenst, vragen stelt, diensten afneemt of anderszins.

 

Wilt u weten of u opgenomen bent in dit bestand en met welke gegevens?

Of wilt u dat wij uw persoonsgegevens wijzigen of verwijderen?

Stuurt u dan een e-mail met uw naam, mailadres en verzoek naar info@enpassant.org

En Passant zal binnen vier weken uw verzoek in behandeling nemen.

 

Gebruik persoonsgegevens

En Passant gebruikt persoonsgegevens van relaties bijvoorbeeld voor:

 

  • het onderhouden van contact met relaties
  • het uitbrengen van offertes
  • het bevestigen van opdrachten
  • het uitwisselen van instructies
  • facturatie

 

En Passant verstrekt geen persoonsgegevens aan derden zonder uw medeweten/toestemming.

 

Bewaren documenten

Documenten worden bewaard zolang als nodig is om de opdracht,

de facturatie en evaluatie van de opdracht goed uit te kunnen voeren.

Met betrekking tot het bewaren van documenten volgt En Passant

tevens de richtlijnen van de Belastingdienst.

 

Cookies e.d.

En Passant maakt gebruik van technische, functionele en analytische cookies

die geen inbreuk maken op uw privacy.

Er bestaat een mogelijkheid om u via uw eigen internetbrowser voor cookies

af te melden; uw internetbrowser slaat dan geen cookies meer op.

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Mocht u onverhoopt toch een klacht willen indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens,

dan kan dit via:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

En Passant

Gerdien Morsink

Langenhorsterweg 2a

7495 RD Ambt Delden

(06) 23 76 39 18

info@enpassant.org